De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) is opgericht in 1968. Het is een samenwerkingsverband van 19 kerken in de gemeente Utrecht.

Kerntaken van de USRK zijn: in de samenleving laten zien waar het evangelie voor staat en dienstbaar zijn aan de samenleving. De kerken die lid zijn van de USRK willen dat graag doen door zoveel mogelijk met elkaar samen te werken. Interkerkelijke samenwerking of oecumene is gericht op uiteindelijke eenwording van de kerken.
Verder wil de USRK een gesprekspartner zijn voor de gemeentelijke overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties.

Onder de knop "samenstelling" vindt u een overzicht van kerken die lid zijn van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken.

 

Vacature Ambtelijk Secretaris v/m

 

Op 24 juni 2017 vond in Utrecht weer een Kerkennacht plaats. Tientallen kerken, kloosters en kapellen openden hun deuren en wilden kennismaken met nieuwe bezoekers. Enkele duizenden bezoekers dompelden zich onder in de vele programma's; sommige mensen vonden het moeilijk om te kiezen. Wilt u een indruk krijegn van de programma's van Kerkennacht 2017? Klik dan hier voor de programmafolder.

De opening van de Kerkennacht was al op vrijdag 23 juni, in en rond de Domkerk: eerste een Groot Utrechts Kerkdictee, toen en openingstoespraak van burgemeester Van Zanen en tenslotte een Preek van de Leek verzorgd door Lenette van Dongen.

De eerstvolgende Kerkennacht zal plaatsvinden in juni 2019.

 

Arie Noordermeer,
Coƶrdinator Kerkennacht 2017

De afgevaardigden van lidkerken en organisaties komen vijf maal per jaar bijeen. Zij stellen de financiĆ«le kaders en beleidskaders vast. Daarbinnen geven het moderamen (een soort dagelijks bestuur), werkgroepen en beraadsgroepen vorm en inhoud aan dit beleid.

Het moderamen van de USRK bestaat uit:

  • Henk Korff (voorzitter)
  • Christien van den Heuvel (secretaris/vicevoorzitter)
  • Joke Kuijf (penningmeester)
  • Pastoor Koos Smits
  • Ds. Marieke Sillevis Smit

De USRK en het moderamen worden ondersteund door de ambtelijk secretaris: Arie Noordermeer

Momenteel werken 20 lidkerken samen in de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK). Vijf maal per jaar komen de afgevaardigden van deze lidkerken samen in een plenaire vergadering. Zij stellen de kaders voor het beleid van de USRK vast. Vervolgens krijgt de uitvoering van het beleid vorm via het moderamen (een dagelijks bestuur) en in werkgroepen.

In 2008 is het reglement van de USRK hierzien en opnieuw vastgesteld. In dit reglement staan ondermeer de uitgangspunten vermeld en de voorwaarden waaronder ook andere kerken of organisaties kunnen toetreden als lid.

Al bijna 25 jaar geeft de USRK het blad Utrechtse Stemmen uit. Het verschijnt vier keer per jaar en is bedoeld om beroepskrachten en vrijwilligers in de Utrechtse kerken te informeren over het werk van de USRK en over de oecumenische beweging. Van de lezers van Utrechtse Stemmen wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd van 15 euro. Als ook u het blad Utrechtse Stemmen wilt ontvangen, meld u dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hieronder kunt u de meest recente edities van Utrechtse Stemmen inzien: