De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) is opgericht in 1968. Het is een samenwerkingsverband van 19 kerken in de gemeente Utrecht.
Kerntaken van de USRK zijn: in de samenleving laten zien waar het evangelie voor staat en dienstbaar zijn aan de samenleving.

De kerken die lid zijn van de USRK willen dat graag doen door zoveel mogelijk met elkaar samen te werken. Interkerkelijke samenwerking of oecumene is gericht op uiteindelijke eenwording van de kerken.
Verder wil de USRK een gesprekspartner zijn voor de gemeentelijke overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties.

Onder de knop “samenstelling” vindt u een overzicht van kerken die lid zijn van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken.

Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken