De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor haar Inspiratiedag op zaterdag 4 november 2023, in de Dominicuskerk Utrecht.

De Bijbel roept op om de vreemdeling lief te hebben. Tijdens de Inspiratiedag onderzoeken sprekers en deelnemers hoe de gemeente Utrecht en kerkelijke en maatschappelijke organisaties in Utrecht het antwoord op deze oproep vormgeven, juist voor de vreemdelingen die in de meest kwetsbare positie verkeren, namelijk mensen zonder papieren.

Meer info:

http://www.raadvankerken.nl/agenda/event/inspiratiedag-werkgroep-vluchtelingen-love-the-stranger