Deze lezing op woensdag 26 april is onderdeel van de boeiende lezingserie ‘Verbeelding aan de macht’ van Denken in de Driehoek. Verbeelding kan werken in tijden van conflict, zo blijkt uit de ophef over spotprenten vandaag. Hoe verbeeld je je tegenstander? In de tweede lezing in deze voorjaarsserie vertelt Dick Schoon over het conflict tussen twee katholieke stromingen, waaruit de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholieke Kerken zijn voortgekomen. Hij illustreert het conflict aan de hand van spot, verbeelding en machtsuitoefening.

Dirk Jan (Dick) Schoon is bisschop van Haarlem. Hij promoveerde op een proefschrift over de ontwikkeling van de Rooms-Katholieke Kerk van de Bisschoppelijke Cleresie (Oud-Katholieke Kerk) in de negentiende eeuw en publiceerde sindsdien boeken en artikelen. Tevens is hij docent kerkgeschiedenis aan het OK Seminarie en getrouwd met theoloog Lidwien van Buuren. Zijn meest recente publicatie is Vluchtelingen in de Republiek. Cisterciënzers en de Cleresie, 1725-1755.