De tentoonstelling Kerken en Slavernij is tot 29 mei 2023 in de Evangelische Lutherse Kerk te zien, Hamburgerstraat 9 in Utrecht.

De tentoonstelling is n.a.v. het feit dat op 1 juli 2023 het 150 jaar geleden is dat Nederland de slavernij afschafte. Op 1 juli 1863 kwam met de Emancipatiewet officieel een einde aan de slavernij in Suriname en de toenmalige Nederlandse Antillen. Op die dag kregen zo’n 35.000 slaven in Suriname en 12.000 slaven op de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied hun vrijheid. Om de schade voor de plantagehouders te beperken, moesten de meeste slaven nog 10 jaar blijven werken op de plantages tot 1 juli 1873. Op die datum werd voor velen de slavernij daadwerkelijk afgeschaft.

Binnen de kerken wordt in aanloop naar de herdenking aandacht besteed aan het slavernijverleden van Nederland, met in het bijzonder daarin de rol van de kerken.

In de twee weken dat de tentoonstelling in de kerk te zien is, worden er een aantal activiteiten georganiseerd.

Op zondag 21 mei is er gelegenheid om mee te gaan met een wandeling door de Utrechtse Binnenstad langs ‘Sporen van Slavernij in Utrecht’. De wandeling begint om 12 uur en de startplaats is in of nabij de Hamburgerstraat. Deze wandelingen staat onder leiding van een deskundige gids. Voor deze wandeling wordt een vrijwillige vergoeding gevraagd van € 5,-

Op 24 mei spreekt ds. Janneke Stegeman. Zij was in 2016 de eerste vrouwelijke ‘Theoloog des Vaderlands’. Zij zal om 19:30 uur een lezing geven over de ‘rol van de kerken in Utrecht’.

Inlichtingen over de tentoonstelling en over precieze openingstijden zijn te verkrijgen bij:
Gerrit Krul, kerkelijk werker Evangelisch Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist.
Telefoon: 06-51630483
Email: kerkelijkwerker@luthersutrechtzeist.nl