Op 4 februari van dit jaar tekenden Paus Franciscus en de Groot Imam van Al-Azhar Ahmed el-Tayebhet belangrijke document: 

           ‘Menselijke Broederlijkheid voor Wereldvrede en Samenleven’ 

             
Op 4 oktober a.s. herdenken wij het achtste eeuwfeest van de ontmoeting van de H. Franciscus met de Sultan van Egypte, Malek al-Kamil.

De Franciscaanse Custodie Utrecht, vraagt kerken en moskeeën in Utrecht om het initiatief te ondersteunen van ‘The FranciscanCall4Peace Online’. Het verzoek is om op die dag om 14.00 alle kerkklokken te luiden en in de moskeeēn op te roepen tot gebed voor dit document, om op deze manier gehoor te geven aan deze Vredesoproep tussen alle gelovigen! Op datzelfde moment bidden christenen de ‘Lofzang op de Allerhoogste God’ en de moslims de ’99 Schone Namen voor God’Franciscus voor de sultan, Fra Angelico, 1428-1429
kerknet.be