15 jan. (za)              Aansteken van   “De Lantaarn”  als een Licht voor heel Utrecht

Dit gebeurde tijdens de viering van de wereldwijde Gebedsweek voor de Eenheid  der Christenen in de Rafaelkerk te Overvecht. Zoals ook de paaskaars symboliseert dit licht Jezus Christus. Van week tot week, van kerk tot kerk wordt De Lantaarn doorgegeven met het gebed, dat in heel Utrecht het licht van gemeenschap, gerechtigheid en welzijn mag groeien door inzet van allen.

Contact:   priester Koos Smits – k.smits@katholiekutrecht.nl

27 mei – 4 juni         Pinksternoveen,  negen dagen gebed voor Utrecht

Deze jaarlijkse marathon van gebed gedurende negen dagen vóór Pinksteren wordt in dit jubileumjaar gehouden met de bijzondere intentie:

“dat in Utrecht bij de grote verscheidenheid van mensen de goede geest van onderlinge samenwerking en respect voor iedereen mag gelden en groeien.”

Contact:  Jan Willem Tamminga – jw@hopechurchutrecht.nl

1 juni  (wo)              19.00 uur : Interkerkelijke Vesperviering  in de Domkerk

Vertegenwoordigers van alle kerken (incl. 3 bisschoppen) bidden en zingen aan de vooravond van het “Utrecht 900 jubileum” om Gods rijke zegen dat alle feestelijkheden mogen leiden tot grotere en intensere gemeenschap, tot vreugde van iedereen, bijzonder de armsten en de minsten.

Contact:   ds. Willem Roskam –  predikant@domkerk.nl

3 juni  (vr)                10.00 uur : Donut-dag  bij het Leger des Heils  in Overvecht

Het Leger zet zich vanuit het Evangelie bijzonder in voor de armsten in de samenleving. Het wil <Utrecht 900> tot een feest voor de buurt en heel Overvecht maken door 900 donuts uit te delen, eerst in hun “buurttuin” (Schooneggendreef 27H ) en vervolgens in de wijk Overvecht.

Contact:   Myriam Braakhuis –  myriam.braakhuis@legerdesheils.nl

4 juni (za)                15.30 uur :  900 jaar kerkmuziek in  Domtoren en Domkerk   

In 690 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland.  Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.

Deel 1 / 6 :  Gregoriaans (kerkmuziek uit de vroege Middeleeuwen)

Contact:   Dick van Dijk – dick.van.dijk.utrecht@gmail.com

5 juni  (zo)                14.00 uur : Expositie  “Nicolaikerk – 900 jaar, baken in de stad”

Die 900 jaar geschiedenis wordt verteld aan de hand van 12 persoonlijke verhalen van Utrechters die door de eeuwen heen van betekenis waren voor de Nicolaïkerk, vanaf Sint Nikolaas tot de huidige tijd, allemaal mensen die daadwekelijk geleefd hebben en in historische bronnen vindbaar zijn.             

Contact: Dick van Dijk – dick.van.dijk.utrecht@gmail.com

11 juni  (za)             19.00 uur : veelkleurig Choir Festival  in de Domkerk

In 690 kwam de christenmonnik Willibrord vanuit Engeland naar Utrecht. In de 20e eeuw volgden christenen uit vele landen hem na. Zodoende zijn er momenteel veel “interculturele” kerken (“migrantenkerken”) in Utrecht. Dat is te zien en te horen tijdens het al jaren bestaande Choir Festival in de Dom.

Contact:   Diana Purba – d_purba@yahoo.com

25 juni  (za)            10.00 -16.00 uur : Garden Party / Tuinfeest Holy Trinity Anglican Church

De Anglican Church is één van de eerste “migrantenkerken” van Utrecht. Maar zij staat open voor iedereen. Daarom houdt zij een feest voor eigen gemeenschap maar ook voor de buurt en voor iedereen die wil. Een soort kerkelijk “commonwealth”.  Welkom in de  Van Hogendorpstraat 26.

Contact:  office@holytrinityutrecht.nl

2 juli (za)                   15.30 uur :  900 jaar kerkmuziek in  Domtoren en Domkerk

In 689 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland.  Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.

Deel 2 / 6 :  Polyfone muziek uit de Renaissance (Ockegem e.a.)             

Contact:   Dick van Dijk – dick.van.dijk.utrecht@gmail.com

6 aug. (za)                 15.30 uur :  900 jaar kerkmuziek in  Domtoren en Domkerk

In 689 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland.  Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.

Deel 3 / 6 :  muziek uit de Baroktijd (tijd van Bach)

Contact:   Dick van Dijk – dick.van.dijk.utrecht@gmail.com

3 sept. (za)               15.30 uur :  900 jaar kerkmuziek in  Domtoren en Domkerk

In 689 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland.  Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.

Deel 4 / 6 :  muziek uit de Klassieke Tijd  (tijd van Beethoven en Mozart)

Contact:   Dick van Dijk – dick.van.dijk.utrecht@gmail.com

18 sept. (zo)             10.30 uur : RK parochie Utrecht viert St. Martinusfeest Rafaelkerk

De Rooms-Katholieke parochie St. Martinus is de erfgenaam van de door St. Willibrord gestichte Kerk in Utrecht. Zij omvat bijna de gehele oude stad, westelijk van de A2. Alle 6 parochiegemeenschappen (Catharina, Augustinus, Aloysius, Paulus, Rafael, Dominicus, Nicolaas-Monica-Jacobus) komen samen in de Rafaelkerk te Overvecht.  Iedereen is welkom, bij de Eucharistieviering in de morgen, als ook bij het parochiefeest in de middag.                                                          

Contact:  Hans Stahl – hans.stahl@stalino.nl

1 okt. (za)                 15.30 uur :  900 jaar kerkmuziek in  Domtoren en Domkerk   

In 689 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland.  Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.

Deel 5 / 6 :  muziek uit de Romantiek  (tijd van Wagenaar, Hol)  

Contact:   Dick van Dijk – dick.van.dijk.utrecht@gmail.com

15 okt  (za)  Tuindorpkerk : 900 jaar psalmen  (met een pannenkoek)

Dorien Schouten en David Jansen bespelen het oudste orgel van Utrecht. Zowel de cantorij als de meer op pop georiënteerde band zingen. Enige professionele instrumentalisten / vocalisten assisteren. De psalmen worden uitgevoerd in allerlei soorten stijlen en bewerkingen. Tenslotte wordt er een  pannenkoek geserveerd, in de geest van onze tweewekelijks avondmaaltijd’

Contact:   scriba@tuindorpkerk.nl

5 nov. (za)                15.30 uur :  900 jaar kerkmuziek in  Domtoren en Domkerk   

In 689 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland.  Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.

Deel 6 / 6 :  muziek uit de Moderne tijd   (Jan Welmers, Jan Hage e.a.)             

Contact:   Dick van Dijk – dick.van.dijk.utrecht@gmail.com

9 nov. (wo)              19.00 uur : Joodse gemeenschap herdenkt Kristalnacht 1938

De liberale gemeenschap (Nieuwegracht) en de orthodoxe gemeenschap (Springweg) vormen samen Joods Utrecht, klein restant van vóór WO II. Deze Kristalnacht gedenken zij bij het Joodse Monument (Spoorwegmuseum) alle Joodse slachtoffers van WO II (bijzonder Kristalnacht 1928 Duitsland), maar ook de moeilijkheden die zij in eerdere eeuwen te Utrecht hebben meegemaakt.         

Contact:  Joop Spoor  –  joopspoor@hotmail.com