Utrecht  900 jaar stadsrechten

Waarom in dit jaar 2022 een ritueel van de Lantaarn ?

Omdat in 2022 stad Utrecht haar “900 jaar stadsrechten” viert, van 2 juni tot 11 november.

De christelijke kerken hebben een wezenlijk rol gespeeld (goed en som minder goed!) in de ontwikkeling van deze 4e stad van Nederland.

Daarom is 2022 een mooie aanleiding voor alle kerken om na te denken over haar huidige en toekomstige rol in de samenleving van Utrecht.

Daarom heeft de USRK alle kerken en gemeenschappen uitgenodigd dit jaar te vieren :

“de relatie van eigen kerk met de buurt en de stad Utrecht, én met alle andere kerken.”

Een Lantaarn  door Utrecht

Het idee van de Lantaarn ontstond in de “Bovenkamer” Hope Church, Boothstraat Utrecht, bij een groep van voornamelijk evangelische voorgangers, genoemd naar die gelijknamige kamer.

Laten we een fakkel / lantaarn door heel Utrecht doorgeven,  met het gebed: “dat Christus’ Licht in onze stad weer en meer mag schijnen.

Omdat dit een roeping is van alle kerken en gemeenschappen in gezamenlijkheid, leek de Oecumenische Viering ter bevordering van de Eenheid der Christenen in januari een schitterend moment om te beginnen.  Bovendien zijn er in Utrecht veel meer dan 50 kerken.

De  Lantaarn  aangestoken

De Lantaarn werd voor het eerst aangestoken op zaterdag 15 jan. 2022 tijdens de Oecumenische Viering van Christelijk Utrecht, voorafgaande aan de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.

Daaraan werkten in principe alle kerken van Utrecht mee:

USRK = Utrechtse stedelijke raad van Kerken

PIKU = Platform Interkulturele  (migranten)-Kerken

Evangelische Kerken en Gemeenschappen.

Deze reizende Lantaarn symboliseert: “Christus Licht schijnt over Utrecht”.

Licht uit het Oosten

De Kerken uit het Midden-Oosten hadden deze oecumenische liturgie samengesteld. Natuurlijk hadden zij gekozen voor het thema van “de Ster die leidt naar Jezus”  (Mattheus 2).

In de RK Rafaelkerk (Overvecht) sprak Shima Sabghi (Moslima uit Iran),

dat zij hier in Nederland het Licht van Jezus heeft mogen zien,

dat zij zich met hart en ziel in dienst heeft gesteld van Jezus en het Evangelie,

dat zij het licht wil doorgeven,  zoals trouwens alle kerken geroepen zijn dat te doen.

Daarom is de reizende Lantaarn een prachtig symbool van :

“Christus’ Licht wordt doorgegeven in Utrecht.”

Libretto

Libretto is het Boekje dat met de Lantaarn door Utrecht meereist.

Handleiding 

1/ In het Libretto noteert elke Kerk(gemeenschap)   op 1 bladzijde    (vóór en achter)

              a/  de gebeurtenissen rond en met de Lantaarn;

              b/  hun contactgegevens :  contactpersoon  +  telefoon  +  emailadres .

2/  Elke kerkgemeenschap geeft deze 3 contactgegevens ook dooraan het 900-comité van de USRK, voor het centrale overzicht:  info@usrk.nl

3/ De Kerk(gemeenschap) die de Lantaarn in ontvangst neemt, besteedt gedurende de week, en zeker de zondag,  aandacht aan het thema “Licht”.

4/ De Kerk(gemeenschap) die de Lantaarn gaat doorgeven, zoekt een volgende Kerk, regelt de overdracht,  en geeft wat uitleg en inspiratie (= licht).

5/ Het is goed, wanneer voorgangers en kerkleden over de Lantaarn spreken met andere Utrechtse christenen, om Utrecht in “lichterlaaie” te zetten.

Route  van de  Lantaarn   tot nu . . . .

1/  zaterdag 15 januari ,   Rooms-katholieke Rafaelkerk, Overvecht Utrecht

2/  zondag    16 januari,   Torenpleinkerk  (PKN),  Vleuten  (Leidsche Rijn)

3/  . . . .                                  Marekerk  (PKN),   De Meern  (Leidsche Rijn)  

4/  . . . . .

KANDIDATEN:

A/   de kring van Evangelische gemeenten “de Bovenkamer”   !  (6x)

B/   de kring van oecumenische keken van Overvecht !     (7x en wellicht enkele PIKU-kerken)