Zo heet het symposium van de Raad van Kerken, dat op 1 juni 2023 van 14.00 – 18.30 uur in de Domkerk plaats vindt. Om 17.30 uur vindt een vesperviering plaats met medewerking van de USRK. Voorgangers zijn Rhoinde Doth en Koos Smits.

In dit symposium op 1 juni gaat het over de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in de slavernij. Waren zij een verlengstuk van de koloniale overheid? Hoe verhielden kerken zich vanuit hun geloofsopvatting en bronnen tot het systeem van slavernij? Hoe werkt het slavernijverleden tot op de dag van vandaag door in de geloofsgemeenschappen die uit die geschiedenis zijn voortgekomen? Hoe kunnen kerken in Nederland bijdragen aan reparatie en herstel van verhoudingen? Hoe kunnen we ons bevrijden van de last van het verleden?

Het symposium is georganiseerd voor de Netwerkgroep Heilzame verwerking slavernijverleden van de Raad van Kerken in Nederland, het onderzoeksproject ‘Church and Slavery in the Dutch Empire: History, Theology and Heritage’ (PThU, VU en University of Curaçao), NiNsee en Caribische & Surinaamse kerken.

Hieronder de link naar de website van de Raad van Kerken met meer informatie.

U kunt zich aanmelden via deze link naar de Protestantse Theologische Universiteit.

https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2023/06/internationaal-symposium-slavernij-doorwerking-en-bevrijding.-stemmen-uit-de-kerken-toen-en-nu/