Op zaterdag 27 januari 2024 vindt een speciale viering van de Week voor de Eenheid van de Kerk plaats in Holy Trinity Church Utrecht.  

Het is de stedelijke oecumenische viering met o.a. de Anglicaanse kerk, de RK kerk en diverse migrantenkerken. Georganiseerd door de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK), de Platform Interculturele Kerken Utrecht (PIKU) en Samen Kerk in Nederland (SKIN).  

Iedereen is welkom.  

Tijd:      19.00 uur.
Plaats: Holy Trinity Church, Van Limburg Stirumplein, Utrecht