De lidkerken van de USRK hebben momenteel de volgende personen afgevaardigd:

Baptistengemeente De Rank: Dhr. D.J. Horjus
Baptistengemeente Silo: vacant
Doopsgezinde Gemeente: Mw. W. Dijkstra 
Evangelische Broedergemeente: Mw. P. Terborg
Evangelisch-Lutherse gemeente: Dhr. G. Krul 
Holy Trinity Anglican Church: Mw. S. Sue, Dhr. H. Korff (tevens voorzitter)
Koptisch Orthodoxe parochie: Mw. Milad-De Jong
Leger des Heils: Dhr. H. Stijvers

Nederlands Gereformeerde Kerk: Mw H. Amelink (tevens moderamenlid)
Oud-katholieke parochie: Dhr. H. Schoon, Dhr. L. Runhaar 
PERKI: Mw. D. van Maurik-Purba
Protestantse Gemeente Utrecht: Dhr. L. van Steensel, Dhr. H-J. Veerman 
Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern: Dhr. D. Legemate
Remonstrantse Gemeente: Dhr. L. Lijze
RK St. Martinusparochie: Dhr. J.J.M. Smits 
RK Parochie Licht van Christus: Mw. J. Kuijf-Kurver (tevens moderamenlid), Dhr. P. Ambting 
Waalse Gemeente: Dhr. M. Badry, Mw. G. Hofman
Zevende-dags Adventisten: Dhr. R. Dingjan, Mw. R. den Hollander