De lidkerken van de USRK hebben momenteel de volgende personen afgevaardigd:

Adventisten: Dhr R. Dingjan, Mw. R. den Hollander
Baptistengemeente De Rank: Dhr. P. Kos
Baptistengemeente Silo: vacant
Doopsgezinde Gemeente: Dhr. T.H. Bakker
Evangelische Broedergemeente: Mw. P. Terborg (tevens moderamenlid)
Evangelisch-Lutherse gemeente: Mw S. von Asmuth
Holy Trinity Anglican Church: Mw. S. Sue, Dhr. H. Korff (tevens voorzitter)
Koptisch Orthodoxe parochie: Mw. Milad-De Jong
Leger des Heils: vacant
Nederlands Gereformeerde Kerk: Mw H. Amelink (tevens moderamenlid)
Oud-katholieke parochie: Dhr. H. Schoon, Dhr. L. Runhaar
PERKI: Mw. D. van Maurik-Purba
Protestantse Gemeente Utrecht: Mw. C. Kohler, Dhr. R.A.C. Kil, Dhr. J. de Kruijf, Mw. M. Sillevis Smit, Dhr. H. Spinder
Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern: Dhr. D. Legemate
Remonstrantse Gemeente: vacant
RK St. Ludgerusparochie: Dhr. J.J.M. Smits
RK St. Martinusparochie: Mw. Chr. van den Heuvel
RK Parochie Licht van Christus: Dhr. M. Los,  Mw. J. Kuijf-Kurver (tevens moderamenlid)
RK Salvatorparochie: vacature
Waalse Gemeente: Dhr. M. Badry, Mw. G. Hofman
Zevende-dags Adventisten: Dhr. L. van Dijk