Kerkdiensten in zorgcentra

In veel zorgcentra voor ouderen zijn kerkdiensten of vieringen voor de bewoners. Deze mensen kunnen zelf niet meer naar de kerk en zijn heel blij dat ze in hun huis naar een viering kunnen. Zo kunnen zij met andere mensen hun geloof vieren en beleven.

Door de veranderingen in de zorg staan deze vieringen onder druk. Niet ieder huis heeft het geld voor deze vieringen. Daardoor worden er vieringen geschrapt.

Fonds om de vieringen door te kunnen laten gaan

Daarom heeft de werkgroep Kerk en Ouderenzorg een fonds opgericht. Aan de lidkerken is gevraagd om één of meer keren per jaar te collecteren voor de kosten van de vieringen in de zorgcentra. Dat geld komt in een  fonds. Geestelijk Verzorgers in de zorgcentra kunnen bij het fonds een aanvraag doen voor de kosten van een vieringen (voorganger, organist en andere kosten zoals liturgieboekjes).

De volgende zorgcentra ontvangen geld uit het fonds om de vieringen te bekostigen: Swellengrebel, ‘t Huis aan de Vecht, Tuindorp Oost, Voorveldse Hof en Tamarinde (2019). Op jaarbasis is er zo’n 9000 euro nodig.

Wilt u als kerk/geloofsgemeenschap, of misschien wel als privépersoon, ook meedoen? Dat kan! U kunt uw gift overmaken op

Bankrekening NL11 INGB  0004  2937  21 t.n.v. USRK te Utrecht. Graag bij overmaken vermelden: steunfonds vieringen zorgcentra.