Sinds 2012 vindt er jaarlijks vanuit de USRK een ontmoeting plaats tussen de geestelijk verzorgers van de zorgcentra voor ouderen en vertegenwoordigers van de Utrechtse kerken. Doel van deze ontmoetingen is elkaar leren kennen en weten wat we samen kunnen doen en voor elkaar kunnen betekenen. En uiteindelijk hopen we dat de mensen die in de zorgcentra wonen daardoor goede zorg krijgen van kerken en geestelijk verzorgers.

In 2019 staat de ontmoeting gepland op donderdag 14 maart van 12 tot 14 uur in het Voorhoevehuis, Trumanplein 1, 3527 CX Utrecht waar we te gast zijn bij ds. Anja Hoffmann die geestelijk verzorger is. Zij zorgt voor soep, koffie en thee en we nemen zelf brood mee.

 

Zoals inmiddels gebruikelijk maken we een rondje waarin iedereen vertelt hoe het in de huizen en de kerken gaat. Vorig jaar is er een thema voorgesteld: begeleiden van ernstig zieke mensen. Hans van Viegen, geestelijk verzorger bij Axioncontinu en presentiecoach, gaat hier een inleiding over geven en we gaan over dit onderwerp in gesprek. Naast de uitwisseling en het thema zijn er ook andere punten zoals het fonds voor de vieringen in de zorgcentra en vrijwilligers. En wellicht komen er nog meer onderwerpen.

Welkom op 14 maart

U bent van harte uitgenodigd om 14 maart aanwezig te zijn. Mocht u niet kunnen maar iemand anders uit uw organisatie of kerk wel, dan is die natuurlijk van harte welkom! En mocht u onderwerpen hebben om te bespreken, dan horen we die graag.

In verband met de organisatie (soep, voldoende stoelen), vragen we u om zich aan te melden voor 11 maart via i.stok@protestant-utrecht.nl of 030- 27 37 540.

Hartelijke groeten, mede namens Anja Hoffmann, Irene Stok