Bij het aanbreken van de dag, het tijdstip waarop de vrouwen volgens het Evangelie ontdekten dat het graf van Jezus leeg was, wordt op het Domplein de opstanding van Jezus gevierd. Het is een feestelijke, oecumenische bijeenkomst met trompetgeschal, samen zingen en bidden en het paasevangelie wordt verteld. De bijeenkomst begint om 6.15 uurBij zonsopkomst (6.57 uur) wordt het programma afgesloten met het overweldigende gelui van de Domklokken. 

Muzikale begeleiding is van Marietrees Broeren en de voorgangers zijn; predikanten Mariska van Beusichem, Wim Vermeulen en pastoor Hans Boogers. Aansluitend ben je van harte welkom bij het gezamenlijk ontbijt in de Domkerk. We hopen je op 9 april te ontmoeten samen met vele anderen!

PLAATS: Domplein, Utrecht
DATUM EN TIJD: zondag 9 april, 6.15 uur
INFORMATIE: hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of 06-12240600
ORGANISATIE: Protestantse Gemeente Utrecht en Sint-Martinusparochie Utrecht

Namens de Protestantse Gemeente Utrecht en de Sint-Martinusparochie