Elke zondag bidden alle kerken in Utrecht voor Utrecht 900. Dit zijn de onderwerpen per zondag.

5 juni                  Stad en volk van Utrecht bij het jubileum < Utrecht 900 >.

12 juni               Alle kerken en gelovigen, verenigd door hun geloof in Jezus

19 juni               Koning Willem-Alexander, regering en alle overheden

26 juni                Voorgangers, leiders en bestuurders van alle kerken en gemeenten

3 juli                    Burgemeester, wethouders, gemeenteraad en overheidsdiensten

10 juli                 Alle bewoners en bezoekers van Utrecht in al hun verscheidenheid

17 juli                 Ale christenen in hun veelvormigheid en veelkleurigheid

24 juli                 Vruchtbare samenwerking tussen de gemeente en de kerken

31 juli                 USRK (Raad van Kerken)  en PIKU (interculturele kerken)

7 aug                  Onderwijs, alle scholen, opleidingen en de universiteit

14 aug                Verkondiging van het Evangelie door alle kerken in woord en daad

21 aug                Ziekenhuizen en zorginstellingen,  zorgers en verzorgden

28 aug                Familie- en gezinsleven,  waardige opvoeding tot (mede)mens

4 sept                 Industrieën en bedrijven, milieubewust en mensgericht

11 sept               Centraal Station, Hoog-Catharijne en het Stiltecentrum

18 sept               Kerkelijke en maatschappelijke vrijwilligers in en voor Utrecht

25 sept               Vrede en verdraagzaamheid, respect en dienstbaarheid

2 okt                   Ongeborenen, baby’s, kinderen, jongeren, jeugd- en jongerenwerk

9 okt                   Ongedocumenteerden en vluchtelingen, dak- en thuislozen     

16 okt               Zieken en gehandicapten, ouderen en alleenstaanden

23 okt               Vruchtbare uitwerking van het jubileum < Utrecht 900 >

6 nov                  Navolging van Willibrordus in verkondiging en getuigenis van XR

13 nov                Navolging van Martinus in diaconale samenwerking van alle kerken